¬België

14.12.13., belgië

Pohlédnu-li na svůj hypotetický stolní kalendář nebo, ještě lépe, strhnu-li list ze své podobně reálné nástěnné verze tohoto abstraktního nástroje, prozkoumám-li zrakem svým místo na těle, kde retro typy stále nosí náramkové hodinky. Ve všech případech budu vypadat jako špatný mim. Pointa té věty je ale někde trochu jinde. Mám pocit, že většina populace schopna přijímat literární mimství (byť špatné), již tuší. Ústředním motivem úvodní motivace je čas, jehož referencováním jsem strávil jeho příliš velké množství.

Hodinky tikají, čímž nám připomínají několik základních vlastností fyzikální veličiny, kterou měří. Kalendáře netikají, takže ve chvílích s nima strávenýma si tak intenzivně neuvědomujeme nezvratitelný fakt, a sice, že čas ubíhá. "Čas se mi krátí," vyřkne stará osoba v náhodném literárním díle, pravděpodobně na smrtelném loži nebo tak něco. Tyto nebezpečné literární stereotypy se nám snaží zatajit další krutý fakt, že čas se nám krátí pořád. Když člověk zmerčí, že mu dochází toaletní papír, může se snažit omezit jeho spotřebu. Místo čtyř útržků použije dva, později jeden, a tak dále, až narazí na fyzikální hranice tohoto světa. S časem je to úplně jinak.

Jedna věc je ale podobná. Když si utíráme zadek jednou dvaatřicetinou posledního útržku, přejeme si, abychom nebývali byli vyspotřebovali první polovinu role jako řetěz na vánoční stromeček. Řekl bych že to souvisí s podstatou lidského uvažování. Není třeba uvažovat nad faktickými věcmi, dokuď se nestávají znepokojivé. (A naopak, přestáváme myslet na věci, které se staly součástí našeho vesmíru, uvažování, těla.) Čas se krátí všem a pořád. Stejně se ale tahle fráze používá téměř výhradně až když je jeho objem subjektivně malý. Nebo když máme pocit, že vidíme na dno nádoby. Velkoryse zanedbávajíc nepredikovatelnost čehokoliv.

Protože se za pár dnů vrhám do své vlasti, měl jsem pocit, že bych měl napsat něco. Tématického? Nejsem si jist, jestli dokážu takové věci. Navíc nedokážu identifikovat téma situace, odjezd, příjezd, kapři, Belgie, slova, věty, radosti spojené se životem? Abych ze situace vybruslil stejně elegantně, jako bych si počínal ve skutečnosti na opravdovském ledu, přihodím pár fotek z uplynulých měsíců. Berte to třeba jako omluvu za čas, o který jsem vás obral, když jste si o něm četli.

Powered by, UberGallery

by Quad
fqs.cz